Foto: Ivan Noveský

Milan Svoboda quartet

4. září 2013 • 20.00 h
Autoklub ČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1, Nové město

Svět hudby Milana Svobody (1951) je členitý a rozmanitý. Do historie českého jazzu se s evropským přesahem zapsal především jako dirigent a aranžér big bandů. Do současnosti sporadicky obnovuje dva své „historické“ orchestry (Pražský Big Band a Kontraband), další zajímavé projekty realizuje s Rudolfinum Jazz Orchestra, sestaveného z jazzmanů a členů České filharmonie a na mezinárodní scéně se stává pojmem jím vedený studentský ansámbl Prague Conservatory Jazz Orchestra. K tomu připočtěme jeho širokou skladatelskou činnost (muzikály, rozsáhlé kompozice pro různá obsazení, scénická hudba pro film a divadlo) a stále ani zdaleka nevyčerpáme všechny oblasti jeho aktivit.

Milan Svoboda slaví úspěchy v různých hudebních terénech především díky svému zakotvení v jazzové tradici. Jeho jazzové cítění je silně rozvinuto a umožňuje mu s tímto základem spojovat různorodé hudební žánry: rock, pop, vážnou hudbu apod. Svoboda po dobu celé své kariéry pociťuje vnitřní potřebu praktikovat a rozvíjet plnokrevné jazzové hraní. V této podobě se uplatňuje v menších formacích sestavených ze sólistů big bandů a jsou to zejména jeho sextet a kvartet. Repertoár sexteta je rozvržen mezi nápaditě zaranžované standardy klasiků moderní jazzové historie (Miles Davis, Thelonious Monk, Charles Mingus aj.), jakož i vlastní kompozice. Na Pražském hradě se tento ansámbl představil s fenomenálním úspěchem v roce 2011 a deska zde zaznamenaná má mezinárodní ohlas. Formace, kterou budeme sledovat dnes - Svobodův kvartet - je výrazně závislá na jazzové improvizaci a její repertoár tvoří z velké části původní témata, která svou neopakovatelnou náladou a „otevřeným koncem“ navozují atmosféru inspirující k dalšímu rozvinutí. Mezi kmenové konstanty repertoáru kvarteta patří zejména Svobodovy skladby Příští den, Soumrak, Bluf, Podzim a k tomuto základu Milan zpravidla přidává některou ze svých nových kompozic.

Sestava kvarteta je v posledních letech stálá. Tenorsaxofonista Milan Krajíc (1965) zaujme svou nevyčerpatelnou energií a invencí; jeho hudba spolehlivě navozuje posluchačský zážitek. Kromě působení v různých Svobodových formacích, Krajíc vede též vlastní seskupení, sestavené především z nastupující generace mladých hudebníků. Žije v Karlových Varech, kde je hlavním organizátorem tamního jazzového festivalu. Jak pro Svobodu, tak i pro Krajíce vytváří spolehlivý základ až telepaticky spolucítící rytmická sekce. Basový kytarista Filip Spálený (1972) je synem zpěváka, kapelníka a multiinstrumentalisty Jana Spáleného a v otcových skupinách získal dobrou orientaci v bluesovém cítění. Jeho harmonicky vynalézavé a rytmicky pregnantní vedení basové linie je páteří kvarteta. Jazz od narození poslouchal též bubeník Ivan Audes (jeho strýc byl slavný barytonsaxofonista Josef Audes), který zaujímá především hypnotizující pulsací a využitím zvukové variability soupravy bicích nástrojů.

Lubomír Dorůžka ve své recenzi nahrávek kvarteta vyzdvihl, že je to „formace, která se dovede sžít s některým významným obdobím jazzové historie a neztratit přitom vlastní tvář“. Na dnešním koncertu se o tom budeme moci přesvědčit. Čeká nás jazzový zážitek v podání prvotřídních protagonistů, s roky ověřenou a přitom stále aktuální hudební působivostí.

Igor Wasserberger
Pořádá: CzechJazzArt
Partneři: Partneri: Impromat a Ricoh
Místo konání: AghaRTA Jazz Centrum