PŘEMEK TOMŠÍČEK
SEXTET

Přemek Tomšíček • trombon
Osian Roberts • tenor saxofon
Jakub Cirkl • baryton a alt saxofon
Stanislav Mácha • piano
Petr Dvorský • kontrabas
Martin Šulc • bicí

Přemek Tomšíček vystudoval trombón na pražské konzervatoři a stal se nejvýraznějším nositelem odkazu svého učitele Svatopluka Košvance, od kterého na „ježkárně“ odkoukal lehkost herní techniky a oduševnělou improvizaci. Hraje v orchestru Gustava Broma, ve větších formacích Milana Svobody a ve skupině amerického saxofonisty Neila Wetzela. Na KLAUSuře vystoupí se svou skupinou navazující na zvuk Boba Brookmayera a jeho slavnou spolupráci se saxofonisty Gerrym Mulliganem a Stanem Getzem.

18. říjen 2016 • 20.00 h
Loop Jazz Club, U plovárny 8, 110 00 Praha 1 - Malá strana

Pořádá: CzechJazzArt
Místo konání: AghaRTA Jazz Centrum